Salon Satiné - Trvalá depilace IPL

Salon Satiné - Trvalá depilace IPL

Jde o metodu postupného odstraňování nežádoucího ochlupení, při které dochází k částečnému či úplnému poškození buněk pomocí řízené energie polychromatického světla vlnové délky v rozmezí 475nm – 1100 nm, které zacílí na melanin vlasové cibulky. V těchto místech pak postupně rostou chloupky stále jemnější, až nenarostou vùbec. Ošetření je prováděno přístrojem Adéna, který využívá patentovanou technologii pro odstranění i světlých a šedivých chloupků. Výrobce - franc. Firma Eurofeedback - garantuje stejnou intenzitu prvního i posledního impulzu.

K dosažení uspokojivého výsledku je třeba alespoň 4 opakování po 4-6 týdnech. Tmavé chloupky v ošetřované oblasti se nesmí cca 1 měsíc depilovat voskem ani jinak vytrhávat, pouze holit. Ošetřovaná oblast nesmí být opálená, kùže musí být zdravá bez nežádoucích dermatologických projevů. Blízké okolí očí nelze IPL světlem ošetřit, klient i osoba provádějící ošetření musí mít ochranné brýle příslušné vlnové délky.

Ošetřovaná odlíčená oblast je potřena gelem pro ultrazvukové vyšetření. Hlavici přístroje přikládáme mírným tlakem na ošetřovanou oblast. Ošetření je bezbolestné, popř. ošetřovaná osoba popisuje pocit tepla nebo jemného štípnutí. Po zákroku je oblast ošetřena zklidnujícím přípravkem s Panthenolem. Není třeba se nijak omezovat, pouze cca měsíc po ošetření nevystavovat ošetřenou lokalitu intenzivnímu slunečnímu záření.

Při depilaci světlých nebo šedivých chloupků ošetřovanou oblast také holíme, ale chloupky necháme cca 2mm narùst, bezprostředně před ošetřením jsou odstraněny vytrháním. Další postup je totožný jako u tmavých chloupkù.

Při depilaci v obličeji je nutné dokonalé odlíčení. Po ošetření je možné použít make-up a nalíčit se. U nezletilých klientù je potřeba souhlas zákonného zástupce.


Objednávky přijímáme na:

608 906 609

trvala.depilace@seznam.cz